Contact us
    Office Hours: 8:30am - 5:30pm (GMT)

Δοκιμάστε το GcMAF μας

Οι αναλύσεις μας

Το GcMAF μας παρασκευάζεται σε υψηλού επαγγελματισμού αποστειρωμένα εργαστήρια κατά πρότυπα ανώτερα εκείνων που απαιτούνται από την GMP (Καλή Βιομηχανική Πρακτική). Χρησιμοποιούμε αποστειρωμένα, πιστοποιημένα υποστρώματα με ιχνηλασιμότητα, και αποστειρωμένο, πιστοποιημένο εξοπλισμό.

 

Κάθε παρτίδα του ανθρώπινου GcMAF μας υποβάλλεται σε εσωτερικές και εξωτερικές αναλύσεις.

 

Διαθέτει τις ακόλουθες χημικές αναλύσεις παραγωγής:

 

1. Αποστείρωση – κατά τα πρότυπα αποστείρωσης USP και Ph Eur. εκτελούμενες εξωτερικά.

2. Δοκιμή ενδοτοξίνης για επιβεβαίωση της απουσίας ενδοτοξινών στο δείγμα. 0,02 έως 0.03 είναι το κατώτατο όριο ανίχνευσης. (10,0 είναι το μέγιστο αποδεκτό όριο)

 

3. Ποσοστοποίηση Πρωτεΐνης με τη βοήθεια ανάλυσης Πρωτεΐνης BCA

 

4. Ηλεκτροφόρηση Φορέα SDS Βαφής Αργύρου για αναγνώριση προϊόντος

 

5. Ηλεκτροφόρηση με το ανοσοτύπωμα κατά Western blot ανιχνευόμενο με επισήμανση βιοτίνης σε Helix Pomatia Lectin (που δεσμεύονται απευθείας στο τερματικό N-acetylgalactosaminyl που υπάρχει στο Gc MAF).

 

6. Ηλεκτροφόρηση με το ανοσοτύπωμα κατά Western blot ανιχνευόμενο με Αντί-Βιταμίνη D Δεσμευτικής Πρωτεΐνης (ειδική για τη Σφαιρίνη Gc και το Gc MAF)

 

7. RAW 264.7 ανάλυση πολλαπλασιασμού ζωντανού κυττάρου μακροφάγου για δραστικότητα, δηλ., ισχύ,

 

8. Ανάλυση δραστηριότητας φαγοκυττάρωσης καρκινώματος στήθους. Προστίθενται μακροφάγοι σε ζωντανά καρκινικά κύτταρα MCF7· δεν συμβαίνει τίποτα. Προσθέτουμε το GcMAF· εντός 72 ωρών οι μακροφάγοι παρατηρούνται να τρώνε και να καταστρέφουν (φαγοκυττάρωση) τα καρκινικά κύτταρα.

 

9. Ανάλυση τρίτης δραστηριότητας: προσθέτουμε το GcMAF μας σε MCF7 καρκινικά κύτταρα χωρίς μακροφάγους. Με την προσθήκη του GcMAF παρατηρείται μια μεταβολή μορφολογίας κυττάρων σε 72 ώρες όπου τα καρκινικά κύτταρα υιοθετούν μια μορφολογία φυσιολογικού κυττάρου. (Το πείραμα πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά από την ομάδα του Καθηγητή Ruggiero (με το GcMAF μας) και δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο 2012)

 

Τα μόρια του GcMAF που παρασκευάζουμε είναι ταυτόσημα με εκείνα που κατασκευάζονται από το ανθρώπινο σώμα.

 

Έχουμε πραγματοποιήσει περίπου 330 αναλύσεις στο GcMAF μας. Το πρώτο μας Ανοσολογικό GcMAF είναι μακράν το πλέον βαριά δοκιμασμένο στην ιστορία του GcMAF. Τα περισσότερα από τα υπόλοιπα έχουν μηδενικές δοκιμές ή μία δοκιμή, και κανένα από τα υπόλοιπα δεν διαθέτει δοκιμές δραστηριότητας.

Εξωτερικές ανεξάρτητες αναλύσεις τις οποίες έχει καταφέρει να περάσει το GMAFμας σε Πανεπιστήμια/ εργαστήρια περιλαμβάνουν

ΗΠΑ – Δραστηριότητα: Ανάλυση δραστηριότητας γραμμής κυττάρων τρωκτικού μακροφάγου J774 – Πανεπιστήμιο Ohio (Φεβ. 2010 και μετά)

Στην Ευρώπη – Δραστηριότητα: Ανάλυση Χόριο-Αλλαντοϊκής Μεμβράνης (CAM) (Πρώτη στις 16.05.2010)

Στην Ευρώπη – Δραστηριότητα: Καταστροφή καλλιέργειας ανθρώπινων κυττάρων καρκίνου του στήθους

Στην Ευρώπη – ανάλυση αποστείρωσης 17 ημερών: 7 ημέρες στους 30 βαθμούς C, 7 ημέρες στους 25 βαθμ., + υποκαλλιέργεια αερόβια, αναερόβια, στους 25 βαθμούς. Όλα τα αποτελέσματα αρνητικά, «καθαρό σαν καμπάνα» ΗΡΑ (Η πρώτη στις 18.01.2011, μηνιαία)

Το GcMAF μας έχει αποδειχτεί δυο φορές από ανεξάρτητα εργαστήρια ότι είναι τόσο ισχυρό όσο δείγματα παρεχόμενα από τον Δρα Yamamoto. Αλλά έχουμε κατά πολύ καλύτερες δοκιμές.

Οι αναλύσεις δραστηριότητας είναι ζωτικές – το GcMAF πρέπει να αποδειχτεί ότι υφίσταται, είναι αποστειρωμένο, και το πιο σημαντικό, ότι είναι ενεργό, και οι αναλύσεις δραστηριότητας μπορεί να γίνουν μόνο με ζωντανά κύτταρα. Αν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα για τις αναλύσεις, στείλτε email ή τηλεφωνήστε μας κάνοντας κλικ στην ένδειξη “Επικοινωνία” στο πάνω μέρος.

 

 

Ανεξάρτητες αναλύσεις μακροβιότητας του GcMAF μας:

Δοκιμασμένο μετά από 8 μήνες αποθήκευσης σε καταψύκτη: Το GcMAF είχε αμελητέα μείωση της δραστηριότητας. 2α Φεβ. 2011

Ανάλυση CAM: Διατηρήθηκε σε θερμοκρασία δωματίου επί 10 ημέρες: απώλεσε 15 τοις εκατό της δραστηριότητάς της. Μάιος 2010

“Κακοδιατηρημένη” ανάλυση: 7 βαθμοί σε ψυγείο με συχνά ανοίγματα, οι ενέσεις αφαιρέθηκαν με βελόνα: Καλή δραστηριότητα μετά από 4 εβδομάδες, σχεδόν μηδενική δραστηριότητα μετά από 8 εβδομάδες. 11η Φεβ. 2011

“Καλοδιατηρημένη ανάλυση” στους +4 βαθμούς στο ψυγείο: μειωμένη, αλλά ακόμα καλή δραστηριότητα στις 8 εβδομάδες. 11η Φεβ. 2011

 

Ερευνητικές εργασίες:

Η δική μας είναι η μοναδική του GcMAF που είναι δημόσια διαθέσιμη και που έχει χρησιμοποιηθεί σε ερευνητικές εργασίες (έντεκα σε αριθμό) για παράδειγμα:

“Gc παράγοντας ενεργοποίησης μακροφάγου παραγόμενου από πρωτεΐνη (GcMAF) διεγείρει το σχηματισμό cAMP σε ανθρώπινα μονοπύρηνα κύτταρα και εμποδίζει την αγγειογένεση σε ανάλυση χόριο-αλλαντοϊκής μεμβράνης εμβρύου νεοσσού” δημοσιευμένη στο περιοδικό

“Ανοσολογία και Ανοσοθεραπεία Καρκίνου” στην οποία είχαν την ευγένεια να χρησιμοποιήσουν το δικό μας GcMAF. Βλέπε την ενότητα Υλικά και Μέθοδοι. Στον πίνακα 5 δείχνουν το GcMAF του Yamamoto με δραστηριότητα 17,4, και το δικό μας με 18,3, μια διαφορά 5,2 τοις εκατό, δηλ., σχεδόν την ίδια ισχύ.

Ανοσολογία Ανοσοθεραπεία Καρκίνου  DOI 10.1007/s00262-010-0953-7

Η περίπτωση έϊντς Έκθεση Αρ. 1 είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, καθώς είναι η ικανότητα του GcMAF μας, εν απουσία μακροφάγων, να μετατρέπει καρκινικά κύτταρα ξανά σε φυσιολογικά κύτταρα (ABCD φωτογραφία Σχ. 2.)

icar2011gcmafposterc

© 2013 GcMAF.se - GcMAF All Rights Reserved | Site built by STRATAGEMdesign
go to top